Metody zabezpieczania wykopów

Zabezpieczanie wykopów podczas budowy

Artykuł partnera.

Bardzo ważnym etapem wszelkich prac budowlanych jest zabezpieczenie wykopów. Celem tych działań jest z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa, z drugiej zaś możliwość prowadzenia dalszych robót bez ryzyka osuwania się ziemi do wnętrza wykopu. W tym celu należy wybrać najlepszą technologię, która będzie odpowiadała panującym na budowie warunkom. Dowiedz się, jakie są metody zabezpieczania wykopów.

Od czego zależy wybór metody zabezpieczenia wykopu?

Aby ekipy budowlane mogły bezpiecznie prowadzić prace, koniecznie jest zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych regulowane przepisami BHP, co potwierdza przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów.

Przed przystąpieniem do wyboru technologii, należy przeprowadzić prace geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wybór rodzaju konstrukcji oporowej uzależniony jest od wielu czynników m.in. specyfiki terenu, jego otoczenia, rodzaju gruntu, wielkości wykopu, a także możliwości zastosowania konkretnej metody i związanych z wyborem danego rozwiązania kosztów, wyjaśnia nasz rozmówca.

W celu stabilizacji wykopu stosuje się kilka konstrukcji oporowych. Należą do nich ścianki berlińskie, ścianki szczelne z grodzic stalowych oraz palisady CFA. Zabezpieczenie wykopów można prowadzić w technologii wibracyjnej i bezwibracyjnej.

Ścianki berlińskie

Ścianka berlińska nazywana również obudową berlińską zaliczana jest do tymczasowych konstrukcji oporowych. Należy ona do podstawowych sposobów zabezpieczania wykopów. Jej cechą charakterystyczną jest możliwość rozbudowywania w miarę postępu wykonywania wykopów. Może stanowić także przedłużenie innych rodzajów konstrukcji oporowych np. ścianki szczelnej. Wszystko to sprawia, że stosunkowo łatwo można ją dopasować do większości planów budowy, co jest ogromną zaletą tego rozwiązania.

Konstrukcja tego typu wykonana jest z profili stalowych montowanych w gruncie w pewnym rozstawie oraz z poziomych elementów opinki w postaci drewnianych bali. W trakcie postępu robót ziemnych opinkę drewnianą sukcesywnie uzupełnia się o profile stalowe stanowiące najważniejszy element ścianki berlińskiej. Profile stalowe montowane są na dwa sposoby, w zależności od warunków gruntowych i infrastruktury wokół wykopu. Montaż może się odbyć wibracyjnie z możliwym podwierceniem pod pal lub bezwibracyjnie, gdy profile obsadzone są w betonie lub zawiesinie bentonitowej. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest krótki czas montażu oraz możliwość odzysku materiału po zakończeniu prac w przypadku zastosowania metody wibracyjnej, a także niski koszt budowy. 

Ścianki szczelne z grodzic stalowych

Ścianki szczelne to kolejny sposób na skuteczne zabezpieczanie wykopów budowlanych. Ścianki tego rodzaju wykonuje się z grodzic stalowych, a czasem również z grodzic winylowych PCV. Grodzice stalowe, znane również jako larseny montuje się w gruncie metodą wibracyjną oraz bezwibracyjną z możliwym podwierceniem lub poprzez wciskanie statyczne przy użyciu wciskarki hydraulicznej, w sytuacji gdy drgania mogą przenosić się na budynki znajdujące się w pobliżu. Ścianki szczelne jako zabezpieczenie wykopu cieszą się popularnością z powodu minimalnego odprężenia się gruntu za zabezpieczeniem wykopu. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie dopływu wody gruntowej w przypadku występowania jej wysokiego poziomu.

Zastosowanie wciskanych ścianek szczelnych nie powoduje drgań i wstrząsów, co skutecznie zapobiega uszkodzeniu pobliskiej infrastruktury. Takie zabezpieczenie wykopów umożliwia szybką zabudowę i pozwala na łączenie kilku technologii w przypadku trudnych warunków gruntowych. Ponadto ścianki szczelne są montowane w gruncie gęsto jedna przy drugiej, co gwarantuje szczelną powierzchnię. Są one wytrzymałe, łatwe w montażu, jak również bardzo estetyczne. Dodatkową zaletą ścianek szczelnych jest ich cena – są dużo tańsze od ścianek szczelinowych. Najważniejszą funkcją ścianek szczelnych jest powstrzymywanie naporu masy ziemi znajdującej się wokół wykopu. Zabezpieczają one przed erozyjnym działaniem wody, chroniąc ściany wykopu zarówno przed spływającą po nich wodą deszczową, jak i upłynnieniem gruntu, do którego może dojść w następstwie długotrwałych opadów atmosferycznych.

Palowanie CFA

Dobór odpowiedniego sposobu prowadzenia robót musi uwzględniać wymagania techniczne związane z planowanymi obciążeniami wznoszonej budowli, ale też rodzaj podłoża i jego nośność. Tam, gdzie klasyczne metody okazują się zbyt kosztowne lub trudne do wykonania dobrym wyjściem jest skorzystanie z palowania palami CFA. Znakomicie sprawdzają się one przy większości inwestycji zarówno z uwagi na możliwość ich stosunkowo prostego i szybkiego przygotowania, jak i ze względu na znikome oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie.

Pale CFA powstają poprzez wkręcenie ciągłego świdra o pustym rdzeniu w podłoże. Zbrojenie pala wprowadza się w świeży beton przy pomocy wibratora lub bez jego użycia. Najczęściej pale CFA zbrojone są profilem lub koszem zbrojeniowym. Palowanie to doskonała alternatywa dla tradycyjnych fundamentów. Stosuje się je w celu wzmocnienia fundamentów już istniejących budynków i mostów oraz do stabilizacji obiektów na gruntach słabonośnych. Coraz częściej mikropale służą również do kotwienia elementów podlegających wyporowi, posadowienia słupów energetycznych czy nawet dużych mostów.

Pale CFA wyróżniają się możliwością bardzo szybkiego wykonania palowania, z wydajnością dochodzącą do około 200 metrów bieżących dziennie dla jednej pracującej palownicy. Ponieważ przy palowaniu nie występują elementy tracone, tak jak przy palach przemieszczeniowych, technologia CFA oznacza znacznie niższe koszty. Liczy się także brak konieczności stosowania osłon rurowych i ich obsługi, co wpływa na pracochłonność, a więc zarówno na ilość potrzebnego czasu, jak i kwestie związane z niezbędnymi wydatkami. Poza brakiem wibracji oraz o wiele mniejszym hałasem, technika wykonania pali CFA pozwala też na umieszczanie pali blisko siebie, co ułatwia wykonywanie palisad. Bardzo ważny jest też fakt, że wiercenie pali, nie wywołuje przemieszczeń gruntu, co pozwala na zachowanie układu warstw i pierwotnej spoistości.

Obudowa wykopu jest niezbędna, aby pracownicy mogli bezpiecznie pracować w jego wnętrzu. Z tego powodu stosuje się różne technologie zabezpieczania, które należy dostosować do panujących warunków.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.