Ściernice listkowe trzpieniowe

Mężczyzna korzysta ze ściernicy listkowej trzpieniowej

Ściernice listkowe trzpieniowe to narzędzia o szerokim spektrum zastosowań materiałowych. Doskonale sprawdzają w delikatnym szlifowaniu wykańczającym.

Rodzaje ściernic listkowych trzpieniowych

Ściernice listkowe trzpieniowe, jak łatwo zauważyć przeglądając np. materiały ścierne marki Klingspor, to popularny typ ściernic listkowych. Jak wskazuje nazwa tych narzędzi, szlifowanie nimi dobywa się z użyciem listków ściernych, zwanych także lamelkami. Wykonuje się je z bazowych materiałów ściernych: płótna i/lub włókniny szlifierskiej. Ze względu na możliwe konfiguracje tych materiałów ściernica trzpieniowa może być wyposażona w lamelki wyłącznie (1) płócienne, (2) płócienne i włókninowe albo tylko (3) włókninowe. Wśród omawianych narzędzi ściernych z listkami płóciennymi wyróżnia się ściernice trzpieniowe mające ponacinanane lamelki, które doskonale sprawdzają się w szlifowaniu elementów profilowanych.

Należy tu zauważyć, że nazwa „ściernica trzpieniowa” informuje także o rodzaju uchwytu zastosowanego w tym narzędziu. Jest nim stalowy trzpień w kształcie walca o średnicy 3 lub 6 mm. Ściernice trzpieniowe to narzędzia ścierne, które można napędzać szlifierkami prostymi, z wałkiem giętkim, wiertarkami i wiertarko-wkrętarkami. Pewną alternatywę dla nich stanowi ściernica listkowa mająca uchwyt w formie otworu montażowego. Tak wykonane narzędzia napędza się szlifierkami kątowymi i stacjonarnymi oraz satyniarkami. Mają one również inną nazwę – noszą bowiem miano ściernic listkowych nasadzanych. Bardzo ważnym parametrem, który charakteryzuje ściernice trzpieniowe, jest średnica ich części roboczej. Wynosi ona od 10 do 80 mm.

Ściernica trzpieniowa i jej przeznaczenie

Wskazują zastosowania ściernic listkowych trzpieniowych, ma się na myśli albo materiały, które można nimi szlifować, albo operacje obróbcze, w których można je wykorzystać. Ściernica listkowa trzpieniowa, wziąwszy pod uwagę zakres jej przeznaczenia materiałowego, okazuje się być uniwersalnym narzędziem ściernym do szlifowania metali, tworzyw sztucznych, twardego i miękkiego drewna litego, materiałów drewnopochodnych, szpachli, farb, lakierów itp. Jednakże to samo można powiedzieć o zastosowaniach pasa czy krążka ściernego, wykonanych z tego samego materiału bazowego. Należy więc zadać pytanie: co wyróżnia ściernice listkowe trzpieniowe wśród materiałów ściernych? Na podstawie praktyki przemysłowej i rzemieślniczej, można zasadnie odpowiedzieć, że tym wyróżnikiem jest możliwość skutecznego, mechanicznego szlifowania elementów profilowanych i uzyskiwania powierzchni o wysokiej gładkości. Ściernica listkowa trzpieniowa ma bowiem dużą elastyczność, a jej lamelki optymalnie dostosowują się do kształtu obrabianych elementów. Nie dziwi więc fakt, że znajduje zastosowanie w delikatnym szlifowaniu wykańczającym wałów, różnego rodzaju profili, elementów o skomplikowanych kształtach, otworów itp. Doskonale sprawdza się też w miejscach o utrudnionym dostępie. Co ważne, ściernica listkowa trzpieniowa może być też wykorzystana do szlifowania zgrubnego, czyszczenia lub gratowania, bo zakres granulacji jej ziarna ściernego wynosi od P40 do P320. Narzędzie to ma też bardzo istotną właściwość praktyczną – uzyskuje się nim bowiem znacznie wyższą gładkość powierzchni niż pasem bezkońcowym o tej samej granulacji.

Jak należy pracować ściernicą listkową trzpieniową?

Jak wiadomo, efekt szlifowania zależy w dużym stopniu od umiejętności posługiwania się narzędziami ściernymi. Dlatego, pracując nimi, należy stosować prawidłowe prędkości skrawania i posuwy. Prawidłowa obwodowa prędkość skrawania, z którą powinna być napędzana ściernica listkowa trzpieniowa, wynosi 20-25 m/s. Przy tym maksymalna dopuszczalna jej prędkość skrawania to 40 m/s lub 32 m/s dla tego rodzaju narzędzi o średnicach 60 i 80 mm oraz wysokości 50 mm.

Obroty ściernicy listkowej trzpieniowej nie tylko uzależnione są od jej średnicy, ale także od głębokości zamocowania trzpienia w uchwycie szlifierki prostej czy wiertarki. Przy tym minimalna głębokość mocowania ze względu na bezpieczeństwo pracy i konieczność ograniczenia wibracji wynosi połowę długości trzpienia (20 mm). Jak łatwo się domyśleć, z obrotami maksymalnymi można pracować w przypadku wykorzystania do mocowania całego trzpienia. W wypadku jego wysunięcia prędkość obrotową należy odpowiednio zmniejszyć. I tak dla ściernicy trzpieniowej o średnicy 10 mm zamocowanej z wysunięciem 10 mm obroty należy obniżyć z 76.300/min do 55.000/min. Gdy zaś zostanie ona wysunięta do połowy długości swojego trzpienia (20 mm), obroty powinny być spowolnione do 35.000/min.

Ściernice listkowe trzpieniowe to też narzędzia, które do pracy wymagają niewielkiego posuwu. Szlifuje się nimi delikatnie, skrawając krawędziami listków i umożliwiając promieniste ich ustawienie się. Taka praca minimalizuje zużycie lamelek. Z kolei agresywność szlifowania zwiększa się przez użycie ściernicy o grubszej granulacji ziarna ściernego, a nie poprzez wywieranie większego posuwu. Jak codzienna praktyka pokazuje, prawidłowa praca ściernicami trzpieniowymi pozwala uzyskać bardzo dobre rezultaty zarówno pod względem wydajności, jak i jakości szlifowania.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.