Zasady przeprowadzania odwiertów geotechnicznych

Odwierty geodezyjne

Odwierty geotechniczne to podstawowy rodzaj badań, których celem jest określenie litologii gruntu. Dane dotyczące geologii danego obszaru są niezbędne w celu prawidłowej klasyfikacji gruntu pod względem budowlanym. W przygotowanym artykule szczegółowo omawiamy zasady przeprowadzania odwiertów geotechnicznych. Wyjaśniamy również cel wykonywania takich badań.

Cel wykonywania badań geotechnicznych

Badania geotechniczne są zlecane w przypadku wielu inwestycji budowlanych, jak posadowienie budynków, budowa dróg czy autostrad. Wykonanie szczegółowych analiz gruntu pozwala na określenie sposobu przygotowania podłoża pod inwestycję. Ponadto dzięki badaniom geotechnicznym można określić, jakie zastosowania konstrukcyjne umieścić w projekcie, aby uniknąć w przyszłości np. problemu z osuwaniem się budynku.

Badania geotechniczne są uważane, za najbardziej obiektywny sposób oceny parametrów gruntu. Poza tym pozwalają na szczegółowe określenie posadowienia przyszłego budynku. Dzięki badaniom geotechnicznym można zdefiniować:

  • rodzaj i cechy gruntu,
  • poziom i właściwości wód gruntowych.

Wynikiem przeprowadzonych badań jest zestaw danych, które w kolejnym kroku są poddawane szczegółowej analizie przez geologa lub geotechnika. Efektem ich pracy jest ekspertyza, która stanowi kluczowy element warunkujący stworzenie projektu inwestycji dostosowanego do określonych warunków. Badania geotechniczne pozwalają uniknąć nie tylko kosztownych niespodzianek, ale także tragedii wynikającej z niedostosowania konstrukcji obiektu do warunków gruntowych. Warunkiem jest przeprowadzenie ich przez profesjonalnego wykonawcę. Takim z pewnością jest firma Geotest z Tychów, świadcząca usługi geologiczno-inżynieryjne. W trakcie badań niejednokrotnie okazuje się, że analizowane podłoże jest słabsze i wymaga wzmocnienia elementów fundamentów.

Metody wykonywania odwiertów geotechnicznych

Odwierty geotechniczne mogą być wykonywane metodą ręczną oraz mechaniczną. Stosowane techniki pozwalają na otrzymanie szczegółowych danych dotyczących struktury warstw gruntu, poziomu wód gruntowych oraz rozmieszczenia piasków, glin czy tzw. namułów.

Do określenia zagęszczenia i nośności podłoża wykorzystuje się badanie płytą dynamiczną oraz VS. Ponadto wiele cennych informacji można uzyskać przez zastosowanie statycznych i dynamicznych sond. Dzięki sondowaniu gruntu łatwiej określić jego strukturę oraz zróżnicowanie parametrów poszczególnych warstw. Wszelkie działania są realizowane zgodnie z przyjętymi normami.

Podczas odwiertów pobierane są także próbki gruntu. Trafiają one do laboratorium w celu dalszej analizy. Wyniki badań wraz ze szczegółowym podsumowaniem tworzą kompletną dokumentację techniczną. Odwierty geotechniczne pozwalają uzyskać szereg wartościowych informacji na temat:

  • rodzaju gruntów występujących na danym terenie,
  • poziomu wód gruntowych,
  • głębokości występowania poszczególnych warstw gruntu,
  • rodzaju fundamentów wymaganych do uzyskania pożądanej stabilności budynku na danym podłożu,
  • możliwości wznoszenia obiektów budowlanych na danym terenie.

Badania geotechniczne to cenne źródło informacji na temat obszaru, na którym ma być realizowana dana inwestycja. Zgromadzone dane pozwalają szczegółowo zaplanować przygotowanie podłoża oraz dokładnie oszacować koszty planowanej inwestycji.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.