Wymogi prawne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Wśród metod na ścieki z budynków jednorodzinnych wyróżnia się trzy sposoby: odprowadzanie ich do zbiorczych oczyszczalni za pomocą sieci kanalizacyjnej, a jeśli nie jest to możliwe ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury, odprowadzanie ścieków do szczelnych szamb lub przydomowych oczyszczalni. Poniżej skupimy się jednak wyłącznie na ostatnim z rozwiązań, omawiając wymogi prawne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kto i kiedy może założyć przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwalają na spełnienie obowiązku związanego z utrzymaniem czystości i porządku. Nie oznacza to jednak, że każdy może na swojej działce zastosować tego typu rozwiązanie. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwy bowiem wyłącznie, jeśli:

  • niemożliwe jest przyłączenie domu do sieci kanalizacyjnej, ze względu na położenie działki lub brak samej sieci, a jej budowa nie jest planowana przez gminę w najbliższym czasie,
  • ilość ścieków nie jest większa niż 5 m3/d, a jeśli przekracza tę wartość, wymaga on uzyskania pozytywnej opinii terenowego inspektora ochrony środowiska, właściwego dla miejsca realizacji inwestycji.

Ponadto montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, który oferuje, chociażby ich producent firma EKO-BIO nawet po spełnieniu powyższych warunków nie jest możliwy w nadmorskich pasach technicznych, w odległości mniejszej niż 1 kilometr od kąpielisk i plaż publicznych, a także, jeśli ingerowała ona by w warunki ochrony przyrody w danym obszarze.

W jakiej odległości od obiektów budowlanych i granic działki może być zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Aby montaż przydomowej oczyszczalni ścieków był w pełni zgodny z prawem, samo jej położenie musi się także znajdować we właściwej odległości od budynków i granic działki. Jeśli więc w budynku nie ma zastosowanej wentylacji wysokiej z odpowietrzeniem wyprowadzonym na wysokość co najmniej 0,6 metra powyżej drzwi i okien, tego typu oczyszczalnia musi być montowana w odległości 5 metrów od niego. Przy czym jednocześnie odległość jej montażu od granicy działki nie może być mniejsza niż 2 metry, a z kolei od studni, z której czerpana jest woda do spożycia w odległości co najmniej 15 metrów.

Jak przeprowadzić legalnie montaż przydomowej oczyszczalni ścieków?

Jeśli powyższe warunki dotyczące położenia przydomowych oczyszczalni ścieków są spełnione, a jej przepustowość nie jest większa niż 7,5 m3 montaż tego rozwiązania wymaga jedynie zgłoszenia w starostwie powiatowym, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.