Uszczelnianie za pomocą zapraw krystalicznych – dlaczego warto wybrać tę metodę?

Uszczelnianie za pomocą zapraw krystalicznych

Uszczelniające zaprawy krystaliczne są wykorzystywane do uszczelniania powierzchni betonowych, a ich działanie polega na tworzeniu nierozpuszczalnych struktur krystalicznych, które zatrzymują wodę i chronią beton przed uszkodzeniami wywołanymi zarówno działaniem wody, jak i innymi czynnikami zewnętrznymi.

Czym są i jak działają krystaliczne zaprawy uszczelniające?

Uszczelniające zaprawy krystaliczne są przeznaczone do uszczelniania struktur betonowych i w odróżnieniu od tradycyjnych uszczelniaczy nie tworzą powłok na powierzchni podłoża, lecz się z nim łączą. Aktywna chemicznie zaprawa tuż po aplikacji tworzy na powierzchni betonu powłokę, by następnie wniknąć w podłoże, tworząc nierozpuszczalne struktury krystaliczne w kapilarach i porach betonu.

Proces zachodzi, kiedy w wilgotnym środowisku niezhydratyzowane składniki zaczynu cementowego, czyli wolne jony wapnia, wchodzą w reakcję z zaprawą. Powstające kryształy są na tyle małe, że wnikają w kapilary i pory betonu. Są również mniejsze niż cząsteczki wody, dzięki temu stanowią dla niej barierę. Jednocześnie umożliwiają dyfuzję pary wodnej przez zaprawę ze względu na igiełkowaty kształt.

Zalety zapraw krystalicznych uszczelniających

Krystaliczne zaprawy uszczelniające to materiały o wielu zaletach. Wśród najważniejszych należy wymienić:

 • łatwość stosowania na wilgotnych podłożach,
 • wysoką wodoszczelność (również dla wody pod ciśnieniem),
 • trwałość,
 • chemoodporność,
 • odporność na promieniowanie UV,
 • obniżenie podatności betonu na karbonatyzację,
 • ochronę betonu przed chlorkami,
 • niewrażliwość na temperaturę.

Niestety zaprawy krystaliczne mają również kilka wad:

 • czasochłonne wykształcanie struktur krystalicznych (20-25 dni),
 • ograniczona zdolność do zasklepienia pęknięć (do 0,3-0,4 mm),
 • trudność w uszczelnianiu miejsc krytycznych,
 • problemy z przyczepnością kolejnych warstw (tynków, powłok malarskich) z powodu nienasiąkliwej powierzchni betonu.

Gdzie stosuje się krystaliczne zaprawy uszczelniające?

Krystaliczne zaprawy uszczelniające stosuje się do:

 • izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
 • izolacji przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem, również negatywnym,
 • uszczelniania przerw technologicznych w betonowych konstrukcjach monolitycznych,
 • tamowania przecieków powierzchniowych, liniowych i punktowych, również wtedy, kiedy woda wypływa pod ciśnieniem,
 • powłok ochronnych w środowisku ciekłym o średnim stopniu agresywności (klasy ekspozycji betonu XA1 i XA2, zgodnie z normą PN-EN 206-1).

Niektórzy wykonawcy używają krystalicznych zapraw uszczelniających również do innych zastosowań, np. uszczelniania murów i basenów, wykonania wtórnych izolacji poziomych metodą iniekcji, zabezpieczania cokołów oraz elementów mostów i wiaduktów.

Czy tylko zaprawy? Różne postacie uszczelniaczy krystalicznych

Krystaliczne zaprawy uszczelniające występują w kilku wariantach:

 • jako zaprawa powierzchniowa do nakładania ręcznego lub natryskowego,
 • w formie dodatku do betonu (uszczelnianie strukturalne),
 • jako zaprawa naprawcza do uzupełniania ubytków, pęknięć, wykonywania faset itp.,
 • jako szybkowiążąca zaprawa tamponażowa do uszczelnień punktowych wycieków wody.

Poza zaprawami i dodatkami do betonu systemy krystalicznych zapraw uszczelniających obejmują również preparaty w płynie lub specjalne dodatki do wody nawilżającej podłoże. Preparaty w płynie pochłaniają wodę i pomagają w tworzeniu struktur krystalicznych, a dodatki do wody działają jako katalizatory reakcji, przyspieszając proces tworzenia kryształów.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.