Nielegalny wywóz i składowanie odpadów budowlanych – jakie grożą za to konsekwencje?

Pozostałości z prac budowlanych wymagają odpowiedniego zagospodarowania, a także wywozu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do takich zasad muszą się stosować zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Ich nieprzestrzeganie może się wiązać z wieloma negatywnymi konsekwencjami środowiskowymi, a nawet odpowiedzialnością karną. Nielegalny wywóz gruzu prowadzi do degradacji ekosystemów lokalnych, powstawania niekontrolowanych wysypisk śmieci oraz zanieczyszczenia wód i gleby. Nie bez znaczenia pozostają trudności prawne, włącznie z wysokimi grzywnami czy nawet karą pozbawienia wolności.

Kary za nieprzepisowy wywóz odpadów

W Polsce obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy związane z wywozem odpadów budowlanych. Działania pod tym kątem mają na celu przede wszystkim ochronę naturalnego środowiska, a także zdrowia mieszkańców. Z naruszeniem obowiązujących zasad wiążą się surowe sankcje finansowe i prawne, które zniechęcają do nielegalnych praktyk i zwiększają świadomość ekologiczną w społeczeństwie. Nieprzepisowy wywóz gruzu budowlanego wiąże się z karą pieniężną w wysokości nawet 5000 zł, niezależnie od ilości zgromadzonych odpadów. Nawet stosunkowo niewielka liczba nielegalnie zdeponowanych odpadów może doprowadzić do konieczności zapłacenia wysokiej grzywny. W szczególnych przypadkach, działania takie stanowią również bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz stanu środowiska naturalnego. Z nieprzepisowym wywozem wiąże się wówczas nie tylko sankcja finansowa, ale tez ryzyko orzeczenia kary aresztu. Przepisy w tym zakresie określa artykuł 183 § 1 Kodeksu Wykroczeń, zgodnie z którym nieodpowiedzialne składowanie, przetwarzanie, usuwanie, odzyskiwanie czy transportowanie odpadów grozi karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kontenery na śmieci

Właściwe postępowanie z mniejszymi odpadami budowlanymi

Z zarządzaniem odpadami wiąże się konieczność odpowiedniego planowania, nawet w przypadku prac budowlanych generujących względnie nieduże ilości zanieczyszczeń. Jeżeli liczba pozostałych materiałów jest stosunkowo niewielka, optymalnym rozwiązaniem są specjalnie zaprojektowane worki na gruz. Ich zastosowanie pozwala na bezpieczne zgromadzenie i przetransportowanie odpadów. Worek na gruz wymaga po napełnieniu zgłoszenia potrzeby jego odbioru i wywozu, czym zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Usługi takie oferuje np. firma GLOB. Worki na gruz z wywozem są wykonane ze specjalnej tkaniny polipropylenowej, a także występują w wersjach o różnej ładowności. Ich wykorzystanie umożliwia składowanie chociażby produktów sypkich, takich jak piasek, żwir, gips czy kamienie. Worek big bag sprawdzi się również w przypadku tworzyw sztucznych, złomu czy odpadów biodegradowalnych. Nie należy natomiast umieszczać w nim materiałów potencjalnie niebezpiecznych, toksycznych i żrących, azbestu, papy czy eternitu.

Składowanie większych odpadów budowlanych

W przypadku bardziej intensywnych prac budowlanych, wyburzeń, rozbiórek i remontów, ilość odpadów może być bardzo duża. Rozwiązaniem w takiej sytuacji są worki big bag o większej ładowności, a także specjalny kontener na gruz. Ich konstrukcje zostały przystosowane do przechowywania i transportu chociażby pozostałości w formie cegieł, płytek i paneli. Należy przy tym pamiętać, aby nie przekraczać dopuszczalnej ładowności worka lub kontenera. Istotną zaletą jest możliwość dostarczenia ich pod wskazany adres, a także nieograniczony czas na załadunek. Odpady budowlane zawsze wymagają szczególnej uwagi na etapie utylizacji, dlatego nie mogą być traktowane jak zwykłe nieczystości komunalne. Nie należy umieszczać gruzu w zwykłych pojemnikach na śmieci, które są przeznaczone do użytku domowego. Z takimi działaniami również wiążą się konsekwencje prawne, a także negatywny wpływ na środowisko oraz infrastrukturę miejską. Składowanie gruzu w typowych pojemnikach na odpady komunalne grozi też awarią sprzętu do utylizacji, a kary finansowe nałożone przez zarząd wspólny mieszkaniowej czy władze lokalne mogą być bardzo wysokie.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.