Czy nawiewniki można zamontować na dole okna?

Mężczyzna montujący nawiewniki

Nawiewniki okienne są jednym z podstawowych elementów właściwie działającej wentylacji domowej. Pozwalają dostarczyć wystarczającej ilości świeżego powietrza, a tym samym utrzymać właściwy poziom wilgoci w budynku.

Montaż nawiewników jest szczególnie ważny w budynkach o nowoczesnych, bardzo szczelnych oknach. W których pomieszczeniach należy je zakładać? Jaka ich liczba powinna przypadać na dane pomieszczenie? W której części okna powinno się je montować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w niniejszym tekście.

Gdzie powinny znaleźć się nawiewniki?

Zasadniczo, aby zapewnić prawidłową wentylację mieszkania, zaleca się montowanie nawiewników we wszystkich pokojach mieszkalnych i kuchniach z oknem. Urządzenia te nie powinny się jednak znaleźć w łazienkach. Dlaczego? Ponieważ zimne powietrze, dostające się do wnętrza przez nawiewnik może spowodować dyskomfort dla użytkownika, ale nie pisałabym o tym w ogóle.. W związku z tym łazienkę powinno się wentylować w sposób pośredni — doprowadzając doń powietrze z innych pomieszczeń dzięki szczelinom pod drzwiami lub specjalnym otworom w ich dolnej części.

Również dobór nawiewników do kuchni może być nieco problematyczny. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę jej wyposażenie. Kuchenka gazowa lub kocioł dwufunkcyjny będą potrzebować większej ilości powietrza, aby procesy spalania przebiegały prawidłowo. Może zajść potrzeba umieszczenia nawet dwóch urządzeń. Jeśli zaś mamy kuchenkę elektryczną, wentylacja w oknach nie musi być aż tak wydajna.

Jak ustalić potrzebną ilość nawiewników?

Ilość potrzebnych nawiewników jest zależna od strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. Dlatego też jest wyliczana indywidualnie dla każdego mieszkania. Jak określić strumień objętości powietrza wentylacyjnego? Zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r. jest to suma strumieni powietrza, usuwanych z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, pomieszczeń bezokiennych np. spiżarni lub garderoby, pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń co najmniej dwojgiem drzwi oraz pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.

Niezależnie, czy budynek korzysta z wentylacji grawitacyjnej, czy mamy do czynienia z wentylacją mechaniczną, strumienie te muszą osiągać wartości przynajmniej:

  • 70 m3/h — dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową
  • 30 m3/h — dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu zamieszkałym przez 3 lokatorów
  • 50 m3/h — dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu zamieszkałym przez więcej niż 3 lokatorów
  • 50 m3/h — dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną
  • 50 m3/h — dla łazienki
  • 30 m3/h — dla oddzielnego ustępu
  • 15 m3/h — dla oddzielnego pomieszczenia bezokiennego
  • 30 m3/h — dla pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń co najmniej dwojgiem drzwi oraz pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.

Po zsumowaniu całkowitą wartość strumienia powietrza wentylacyjnego dzieli się przez wydajność pojedynczego nawiewnika. Otrzymany wynik zaokrągla się w górę. Dzięki temu dowiemy się, ile tych urządzeń musimy założyć w całym mieszkaniu.

Jak rozmieścić nawiewniki okienne?

Dobrze, wiemy już, ile nawiewników potrzebujemy, ale jak prawidłowo rozmieścić je w mieszkaniu? Zasadniczo zaleca się montaż przynajmniej jednego urządzenia w każdym pokoju. Prawidłowy przepływ powietrza w większych pomieszczeniach, przykładowo standardowej wysokości salonach o powierzchni powyżej 20 m2, wymagać będzie zainstalowania przynajmniej dwóch nawiewników.

Jak prawidłowo montować nawiewniki w oknach?

Urządzenia te można montować w różnego rodzaju oknach — PVC, drewnianych, aluminiowych, a nawet oknach z roletą zewnętrzną lub podnoszono-przesuwnych typu HS. Nie każdy model da się wprawić wszędzie — informacja o kompatybilności powinna być dostępna w opisie produktu oraz na stronie internetowej producenta.

Obecnie często można nabyć nowe okna z już wprawionymi nawiewnikami lub już przygotowanymi do ich montażu (fabrycznie wycięte otwory montażowe). Opcja ta dotyczy zwłaszcza okien aluminiowych. Zdarza się jednak, że chcemy wprawić nawiewniki w starsze, już wprawione okna. W takim wypadku konieczne będzie wykonanie odpowiednich otworów montażowych w profilach okiennych. Wiąże się to z koniecznością frezowania przy ścisłym przestrzeganiu zaleceń producenta danego urządzenia, aby otwór był do niego dopasowany kształtem i wielkością. Nawiewniki najczęściej montuje się w profilu skrzydła lub w ościeżnicy okna. Zdecydowanie rzadziej spotyka się urządzenia zainstalowane między ramiakiem skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej. Ten sposób montażu jest bowiem o wiele trudniejszy do przeprowadzenia w już wprawionym oknie, gdyż wymaga wymiany szyby na mniejszą, co powoduje zmniejszenie powierzchni przeszklenia okna. Otwory w oknach PVC wykonuje się w przylgach okiennych skrzydła i ościeżnicy, w drewnianych zaś tylko na ościeżnicy lub tylko na skrzydle. Przy wyborze konkretnego miejsca montażu nawiewników trzeba pamiętać o dostępnej odległości między nadprożem a skrzydłem okna. Urządzenie nie powinno także przeszkadzać w otwieraniu okna — lepiej więc umieszczać je na środku lub bliżej klamki, jeśli będzie taka potrzeba.

Na górze czy u dołu?

W praktyce spotyka się nawiewniki wprawione w górną krawędź okna, rzadziej w ramy boczne. Dlaczego właśnie tam? Według Polskiej Normy PN-83/B-03430, ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r. urządzenia te powinny być zamontowane w górnej części okna na wysokości co najmniej 180 cm nad poziomem podłogi. Taka ich lokalizacja korzystnie obniża temperaturę na wysokości głowy (czynnik HAT) oraz znacznie zmniejsza odczuwalność chłodnych strumieni. Napływające powietrze ma bowiem czas się ogrzać, spływając z góry, co pozwala uniknąć wychłodzenia pomieszczeń i przeciągów.

Odpowiedź na postawione w tytule pytanie brzmi więc następująco: Nawiewników nie montujemy w dolnej części ramy okna ze względu na czynniki ergonomiczne oraz zalecenia obowiązujących norm. Wyjątek stanowią okna, których dolna część ramy znajduje się na wysokości powyżej 180 cm, ale to raczej rzadkość.

Podsumowanie

Właściwy dopływ powietrza przy aktualnie dostępnych na rynku bardzo szczelnych oknach wymaga zainstalowania nawiewników. Trzeba pamiętać, że nie jest to tylko sztuczny wymóg — odpowiednia wentylacja wpływa przecież korzystnie na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Wybierając rodzaj tych urządzeń, warto mieć świadomość, że w polskich warunkach najlepiej spisują się nawiewniki ciśnieniowe, ze względu na duże roczne amplitudy temperatur i niezależność wydajności od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu która czasem bywa myląca, zwłaszcza w kuchni, gdzie panuje duża wilgotność powietrza.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.